Šperos.lt > Literatūra > Literatūros testai
Literatūros testai

(2 darbai)

Literatūra (7)11 klasės literatūros kartojimo testas. Atsakymai. Koks literatūros žanras XIX amžiaus viduryje tapo populiariausias visoje Europoje? Žymiausia lietuvių realizmo atstovė. Apysaka, kurią parašė J. Biliūnas. Koks pasakojimo būdas būdingas Biliūno kūrybai? Kada susiformavo pirmoji neoromantikų karta? Ignas Šeinius buvo... Kaip charakterizuojamas lietuvis Juozo Tumo–Vaižganto "Pragiedruliuose"? Kas pasakė šiuos žodžius: "O man visi geri ir visus myliu, bile tik dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai"? Kuo domėjosi ir apie ką rašė V. Krėvė? Kurios iš šių dalių nėra kūrinyje "Skirgaila"? Vinco Mykolaičio–Putino "Tarp dviejų aušrų" tai... Romane "Altorių šešėly" Liudas Vasaris sprendžia svarbiausią problemą... Kas būdinga ekspresionizmui? Kas yra groteskas? Kur savo gyvenimo pabaigoje gyveno J. Savickis? Futuristai. Poetas, dramaturgas, kurio vardas labiausiai siejamas su lietuviškuoju avangardizmu. Kas paskelbė manifestą "Mes pasiryžom"? Iš kurio eilėraščio šis posmas... Į eilėraščių rinkinį "Anksti rytą" S. Nėris sudėjo... Skaityti daugiau
Realizmas (2)20 klausimų testas su atsakymais. Kokį laikotarpį apėmė realizmo literatūra? Terminas "realizmas" yra kilęs iš lotyniško žodžio "realis". Ką reiškia šis žodis? Kur pradeda formuotis realizmas? Kuris rašytojas vadinamas pirmuoju realistu? Kuris veiksnys padėjo atsirasti realistinei literatūrai? Kokia dižiausia realizmo vertybė? Kas sieja romantizmo ir realizmo epochas? Su kuo rašytojus tapatindavo realizmo laikotarpiu? Ko realizmo laikotarpiu itin griežtai buvo atsisakoma? Kam realistai skyrė didžiausią dėmesį? Kokiai epochai priklauso Čarlzo Dikenso kūryba? Kuris kūrinys priklauso realizmo literatūrai? Koks žanras buvo labiausiai paplitęs realizmo laikotarpiu? Koks žymiausias Onorė de Balzako kūrinys? Koks reikšmingiausias Stendalio kūrinys? Kas vyrauja realistinio kūrinio centre? Koks vaizdavimo būdas sukuriamas realizmo laikotarpyje? Kokie populiariausi realizmo romanuose iškylantys konfliktai? Koks vaizdavimo laikas populiariausias realizmo laikotarpyje? Kokia nauja literatūros kryptis XIX aamžiaus pabaigoje pakeičia realizmą? Skaityti daugiau