Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra

Literatūra (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moteriškumo vaizdavimas lietuvių literatūroje

  Įvadas. Novatoriška moteriškumo samprata. Neigiamų visuomenės stereotipų įtaka moteriškumo reprezentacija. Psichologiškai stiprių moterų vaizdavimas. Meilė – pagrindinis savojo moteriškumo suvokimo aspektas. Dukros ir motinos ryšys. Motinų ir dukrų moteriškumo skleidimasis. panašumai ir skirtumai. Motinų pasiaukojimo motyvas. Negatyvus motinos paveikslas. Išvados.
  Literatūra, referatas(36 puslapiai)
  2009-12-17
 • Naujoji kritika

  Naujoji kritika (New Critism). Knyga apie Thomo Stearnso Elioto, Ivoro Armstrongo Richardso, Williamo Empsono inspiruotą kritiką. Kritikos pradininkai tvirtino, kad menas neteikia tiesioginių žinių apie gyvenimą.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-04-29
 • Nei lyrika, nei epas, nei drama

  Mažoji forma. Šnekėjimo būdai. Žanrai. Skaičiavimo pamėgdžiojimai. Rinkimas ir skelbimas. Savitumas ir reikšmė. Patarlės ir priežodžiai. Esmė, kilmė, gyvavimas. Temos ir idėjos. Meninė raiška. Patarlės šiandien. Mįslės. Prigimtis, ištakos. Mįslių įminimu ir užminimų pasaulis. Kalbinė, stilistinė raiška. Poetinė maginė kūryba. Užkalbėjimai.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-23
 • Noro kurti priežastys

  Bandoma atsakyti į klausimą kodėl žmogus nori kurti? Iš kur atsiranda noras kurti? Kodėl norima kurti meniškai? Noro kurti prielaidos. Kitas motyvas - pažvelgti į save iš šalies. Dar vienas noro kurti bruožas yra prigimtis. Kūrybos atsiradimo pagrindas. Masinė kultūra. Svarbiausias dalykas kūrybai yra talentas.
  Literatūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-12-28
 • O. de Balzakas "Tėvas Gorijo" (3)

  Rašinys, remiantis Balzako romanu "Tėvas Gorijo". Žanrinis O. Balzako romano "Tėvas Gorijo" apibūdinimas.
  Literatūra, rašinys(2 puslapiai)
  2010-10-12
 • Pamoka 11 klasei: Kaip sėkmingai parašyti teksto analizę ir interpretaciją mokykloje

  PowerPoint. Pamokos uždaviniai. Bendri reikalavimai. Būtina. Pirmasis etapas. Pasirengimas interpretacijai. Pasirengimo metu reikia susipažinti su... Antrasis etapas (teorinė dalis). Viso teksto apžvalga. Trečiasis etapas (teorinė dalis). Indikatorių radimas tekste. Meninės raiškos priemonės. Eilėdara. Intonacija. Meninio vaizdo pobūdis. Kūrinio kalba. Kitos meninės priemonės. Ketvirtasis etapas. Visumos aptarimas. Penktasis etapas. Interpretacijos plano sudarymas. Šeštasis etapas. Rišlaus teksto rašymas.
  Literatūra, pristatymas(39 skaidrės)
  2009-01-03
 • Partizanų kūryba – laisvės dainos

  Partizanai, kas jie tokie? Partizaninis judėjimas. Partizanų būsto schema. Partizanų kraštas. Partizanų spauda 1944–1953 m. Kūryba. Partizanų šventė.
  Literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-30
 • Patriotizmas (3)

  Lietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos įskaitos tema. Patriotizmas.
  Literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2012-07-09
 • Prozos teksto analizė pagrindinėje mokykloje

  Įvadas. Tekstas. Teksto samprata. Teksto skaitymas. Teksto požymiai ir bruožai. Teksto sandara. Teksto skaidymas ir siejimas. Prozos teksto analizė. Kūrinio analizės parengiamieji darbai. Teksto analizė ir interpretacija. Kūrinio analizės metodai ir būdai. Klasikiniai mokymo ir mokymosi metodai. Literatūrinio lavinimo metodiniai būdai. Teorinės darbo dalies išvados. Tiriamoji darbo dalis. Pagrindinės mokyklos literatūros vadovėliuose siūlomų metodinių būdų ir kūrybinių užduočių aptarimas. Tyrimo organizavimas. Tiriamasis darbas Nr. 1. Tiriamasis darbas Nr. 2. Mokinių apklausos rezultatai ir analizė. Ką mėgstate prozos tekstuose? Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Literatūra, diplominis darbas(82 puslapiai)
  2011-11-21
 • Realizmas (2)

  20 klausimų testas su atsakymais. Kokį laikotarpį apėmė realizmo literatūra? Terminas "realizmas" yra kilęs iš lotyniško žodžio "realis". Ką reiškia šis žodis? Kur pradeda formuotis realizmas? Kuris rašytojas vadinamas pirmuoju realistu? Kuris veiksnys padėjo atsirasti realistinei literatūrai? Kokia dižiausia realizmo vertybė? Kas sieja romantizmo ir realizmo epochas? Su kuo rašytojus tapatindavo realizmo laikotarpiu? Ko realizmo laikotarpiu itin griežtai buvo atsisakoma? Kam realistai skyrė didžiausią dėmesį? Kokiai epochai priklauso Čarlzo Dikenso kūryba? Kuris kūrinys priklauso realizmo literatūrai? Koks žanras buvo labiausiai paplitęs realizmo laikotarpiu? Koks žymiausias Onorė de Balzako kūrinys? Koks reikšmingiausias Stendalio kūrinys? Kas vyrauja realistinio kūrinio centre? Koks vaizdavimo būdas sukuriamas realizmo laikotarpyje? Kokie populiariausi realizmo romanuose iškylantys konfliktai? Koks vaizdavimo laikas populiariausias realizmo laikotarpyje? Kokia nauja literatūros kryptis XIX aamžiaus pabaigoje pakeičia realizmą?
  Literatūra, testas(2 puslapiai)
  2009-11-13
 • Recepcijos teorija

  Recepcijos teorija. Šiuolaikinė literatūros teorija. Skaitymas. Teksto kodas.
  Literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-06
 • Retorinės figūros (2)

  PowerPoint pristatymas. Paaiškinimai ir pavyzdžiai. Retorinis klausimas. Retorinis kreipinys. Retorinis sušukimas. Inversija. Kartojimas. Anafora. Sandūra. Įrėminimas. Paralelizmas. Antitezė. Išvardijimas. Asindetonas. Polisindetonas. Laipsniavimas. Korekcija. Elipsė. Nutylėjimas.
  Literatūra, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-02-07
 • Romanas

  Romanas kaip "išorinė forma". Apimties kriterijus. Literatūrinių formų sintezės problema. Romanas ir kitos literatūros rūšys. Romanas kaip "vidinė forma". Romaninės savimonės dėsningumai. Egzistencinės vertybės. Romanas ir meilė. Utopija. Autobiografija. Empirinė autobiografija. Meninė autobiografija.
  Literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-04
 • Romano tyrinėjimai

  Pratarmė. Įvadas. Istorinis nuotykių romanas tyrinėtojų akiratyje. Istorinių faktų aktualinimas ir transformavimas. Istorinių nuotykinių kūrinių vaizduojamasis pasaulis. Veikėjų įvairiapusiškumas. Fabula. Kompozicija. Laikmečio kolorito atskleidimas. Išvados.
  Literatūra, referatas(22 puslapiai)
  2005-12-04
 • Romantizmas ir renesansas

  PowerPoint pristatymas. Renesansas. Renesanso laikotarpiai. Literatūros bruožai. Renesanso epochos rašytojai. Romantizmas. Romantizmo bruožai. Formavosi dvi romantizmo kryptys. Romantizme vertinama. Romantizmo veikėjas. Žymiausi lietuvių romantikai.
  Literatūra, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-06-05
 • Romantizmas Lietuvoje ir pasaulyje (2)

  Įvadas. Kas būdinga romantizmui. Romantizmas Europoje. Vokiečių romantizmas. Anglų romantizmas. Prancūzų romantizmas. Italijos romantizmas. Romantizmas Lietuvoje. Lietuvos romantizmo atstovas Maironis.
  Literatūra, referatas(20 puslapių)
  2006-01-30
 • Saulius Tomas Kondrotas

  II seminaras. Sauliaus Tomo Kondroto kūrinių pristatymas: "Kentauro herbo giminė", "Meilė pagal Juozapą", "Senas namas", "Kabantis namas", "Kolekcionierius", "Kita versija", "Facecija". Mitinis lygmuo mažojoje prozoje (archetipiniai siužetai, vardai, figūros, situacijos, žmogaus ir gamtos santykis, mitas ir istorija, archajiško žmogaus pasaulis, žmogus ir bendruomenė.). Mitinė erdvės ir veiksmo poetika, daiktiško, gamtos ir miesto pasaulio simboliškumas. Siurrealizmo ir magiškojo realizmo estetika. Kompozicijos ir kalbos modernumas. Žanrinė kūrinių charakteristika (apysaka ir novelės).
  Literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-06-27
 • Semiotika

  Atsklanda: semiotikos apibrėžimas ir semiotikai. Tyrimo sritys ir ryšiai su kitais mokslais. Semiotikos istorija. Charlesas Sandersas Peirce’as. Ferdinandas de Saussure’as. Charlesas Williamsas Morrisas. Louisas Hjelmslevas. Algirdas Julius Greimas. Naujausios semiotikos atstovai. Semiotikos kryptys. Semiotikos mokyklos. Algirdas Julius Greimas. Straipsnio "bendrosios semiotikos problemos" pristatymas. Semiotinės tektų analizės principai. Išskiriamos trys diskursyvinių figūrų klasės. Naratyvinio lygmens analizė. Loginis - semantinis lygmuo. Greimo struktūrinė semantika. Pirminės sąvokos. Signifikantų klasifikavimas. Elementari reikšmės struktūra. Semiotikos kvadratas. Greimo naratyvinė gramatika. Užsklanda.
  Literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-10-26
 • Simbolizmas (2)

  PowerPoint pristatymas. Simbolizmas. Simbolizmas Lietuvoje. Simbolizmas Europoje. Simbolistai. Raineris Marija Rilkė. Morisas Meterlinkas. Jurgis Baltrušaitis. Vincas Mykolaitis Putinas. Balys Sruoga. Faustas Kirša. Simbolizmo šakos.
  Literatūra, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-27
 • Skaitymo statistika

  PowerPoint pristatymas. Skaitymas. Skaitymo pakopos. Skaitymo tipai. Skaitymas internete. Elektroninė knyga.
  Literatūra, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-08
Puslapyje rodyti po